Riaditeľstvo Spojenej školy, Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2019 učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania ( ročníky 1. - 4. ).

Podmienky:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

- pedagogický smer so zameraním učiteľ/ učiteľka primárneho vzdelávania

- pozitívny vzťah k deťom

- kreativita a flexibilita na dobrej úrovni

- znalosť práce s počítačom, internetom, wordom, excelom, inter. tabuľou

- ukončené adaptačné vzdelávanie

- bydlisko v okrese Martin alebo Turč. Teplice

- samostatnosť v práci

Poznámka:- plat v zmysle legislatívy v školstve a príslušnej praxe uchádzača. Svoje žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: spojenaskolavrutky@gmail.com alebo poštou. Info: 043/4282119


Vážení rodičia a priatelia školy,milé žiačky a žiaci!
V prvom rade ďakujeme za účasť a úžasnú podporu nášho vystúpenia pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach a veríme, že sme sa Vám páčili.Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sme slávnostnú akadémiu pripravili a vystupujúci žiaci dostali malé občerstvenie.
Menovite ďakujeme:

Brantner Fatra, s. r. o. Martin

TURVOD, a. s. Martin

OZ Múdra sova, Ul. M. R. Štefánika,Vrútky

Mestský úrad, Námestie S. Zachara, Vrútky

Martin Gašparík - rodič

Michaela Lutišanová - rodič

SOŠ obchodu a služieb, Martin, polygrafické stredisko

BM music, s. r. o.

Restart Slovakia, s. r. o., Košice

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

Nájdete tu video z podujatia, ktoré vytvorila firma Ida - štúdio, Martin, ktorá je ochotná pre Vás vyrobiť video na DVD nosiči v cene 11 €. Tí, ktorí máte záujem, nahláste sa u triednych učiteľov a zaplatením poplatku Vám záväzne bude vyrobené video do týždňa.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok a radosť z Vašich detí - našich žiakov.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka