Vážení rodičia,v prílohe nájdete cenník poistenia detí, žiakov a študentov proti krádeži.Svoje dieťa si môžete poistiť u jeho triednej učiteľky a triedneho učiteľa podľa vlastného uváženia - základná suma a násobky do 5. 10. 2018.

Cenník poistenia detí, žiakov a študentov proti krádeži.


Oznam pre stravníkov školskej jedálne

SÚRNE!!! ZMENA čísla účtu školskej jedálne!!!

Z dôvodu zmeny zákona a príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky od 01.01.2018 dochádza k zmene stravovacieho účtu na: SK77 0200 0000 0022 7098 2058, variabilné symboly zostávajú. Žiadam Vás, aby nikto neuhrádzal príkazy na stravu na mesiac 01/ 2018 v mesiaci december. Platby môžu prebiehať až od 1. 1. 2018 v prospech nového čísla účtu, ďalej je potrebné nahlásiť nový účet do banky pre trvalé príkazy. Ak náhodou niekto platbu uhradí v starom roku tak Vám ju prepošleme naspäť na Váš účet a platbu treba opäť zopakovať v novom roku. Poštové poukazy školská jedáleň nebude na január tlačiť, kto bude šek potrebovať, tak bude k dispozícii v školskej jedálni od 04. 01. 2018 (pre šeky chodiť zozadu ŠJ) od 8,30 hod. do 15,00 hod. Ďakujem Ščurová Mariana-riaditeľka ŠJ.Vážení rodičia, zamestnanci a všetci tí,

ktorí sa práve rozhodujete, komu darujete svoje 2 % z dane z predošlého roku. Dovoľujeme si Vás požiadať o darovanie tohto finančného príspevku pre naše OZ MÚDRA SOVA. Získané finančné prostriedky chceme využiť v prospech žiakov našej školy, na podporu ich školskej či mimoškolskej činnosti, a týmto žiadame o vašu podporu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): MÚDRA SOVA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42068606
Sídlo: Ul. M. R. Štefánika 1 , 03861 Vrútky

S vďakou

Správna rada OZ MÚDRA SOVA

Tlačivo č. 1

Tlačivo č. 2