OZNAM - ŠKD

Riaditeľka Spojenej školy oznamuje všetkým zákonným zástupcom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí pri našej ZŠ, že podľa VZN Mesta Vrútky č. 1/19 sa s účinnosťou od 01.03. 2019 zvyšuje poplatok v ŠKD z 10 € na 13 €. Dodatočná platba za mesiac marec bude zohľadnená v poplatku za mesiace apríl, máj a jún 2019 v sume 42 €.

OZNAM

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci 9. ročníkov ZŠ.

Vedenie Spojenej školy, o. z. Gymnázium J. C. Hronského vo Vrútkach Vám oznamuje, že po včerajšom rokovaní /23. 1. 2018/ pána primátora Mgr. Branislava Zacharidesa a našej pani riaditeľky na ministerstve školstva sme v odvolacom konaní boli úspešní a ministerstvo nám povolilo otvoriť 1 triedu s počtom študentov 17.

Daná informácia bude zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva do 31. januára 2019.

Pozývame všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí v Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach dňa - 8. februára 2019 od 8, 00 do 16,00 hod.. Tešíme sa na Vás. 


 Oznam pre stravníkov MŠ. SÚRNE!!! Žiadam dodržať pokyny .

Vážení rodičia detí - predškolákov, prosím pozorne čítajte dôležitý oznam riaditeľky ŠJ. Všetky informácie ohľadom stravovania Vašich detí výlučne poskytuje riaditeľka ŠJ na tel. čísle - 043/ 4306297. Ďakujem za pochopenie.

PaedDr, Erika Repková, riaditeľka školy

OZNAM RIADITEĽKY ŠJ