Najnovšie informácie a pokyny pre rodičov a žiakov

základnej školy

gymnázia.


Pokyny pre vzdelávanie žiakov od 26. 10. 2020 až do odvolania 

Pokyny pre dištančné vzdelávanie žiakov


OZNAM pre rodičov detí MŠ

Po ukončení karantény dňa 17. 10. 2020 v triede C našej MŠ Vám oznamujeme, že od pondelka 19. 10. 2020 otvárame aj triedu C. Deti i personál majú negatívne výsledky testovania a priestory MŠ vydenzifikovali vrútockí hasiči.

Opäť sa tešíme na detičky. 

 Vedenie Spojenej školy Lezie Vám občas na nervy každodenné učenie, povinnosti a písomky?

Nechceli by ste si jeden deň oddýchnuť?

Chcete si spraviť program na školský deň so svojimi spolužiakmi?

Chcete ísť do kina, divadla, na výlet, na exkurziu???

ÁNO?

Tak čítajte ďalej...

Každoročne sa posledný októbrový pondelok naša škola zapája do súťaže "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Nebude to inak ani tento rok!

Súťaž prebehne 26. októbra 2020 na tému: "Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou."

Žiaci 9. ročníka s pomocou vyučujúcich pripravili šesť stanovíšť, ktoré predstavujú knižničné oddelenia. Na všetkých oddeleniach predstavia ostatným svoju tému a následne budete - vy žiaci - v skupinách podľa tried, aby sme žiakov nepremiešavali s inými triedami, plniť štyri úlohy týkajúce sa daných tém. Úlohy sú rôznorodé - ukážete svoje vedomosti, zručnosti, šikovnosť, logické myslenie,... Ak sa Vám podarí splniť dostatok úloh a na záver vylúštiť heslo dňa knižníc, VYHRÁVATE.

Počas celého podujatia budeme zachovávať sprísnené hygienické opatrenia: rúško- dezinfekcia - odstup minimálne 2 m jeden od druhého.

Držíme palce! 
Zoznam školských pomôcok pre základnú školu: